Zvuk Prirode

tumblr_mg2ii688fv1s1p3tjo1_500

Udruga Zvuk Prirode

Udruga je osnovana s idejom da svojim djelima i aktivnostima zaista možemo učiniti razliku u našim životima. Svrha aktivnosti Udruge je poticanje mladih na sudjelovanje, osmišljavanje i realizaciju kreativnog izričaja, inicijativa, promicanjem komunikacije među mladima.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

Provođenje programa odgojnog, obrazovnog, psihološkog, socijalnog, informativnog, kreativnog, umjetničkog, rekreativnog, zabavnog, kulturnog i humanitarnog karaktera te druženja, radnih aktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena za djecu i mlade, u obliku kreativnih radionica, predavanja i drugih formalnih i neformalnih oblika edukacije i informiranja, te poticajnih inicijativa, građanskih akcija i događanja.

Advertisements

1 thought on “Zvuk Prirode”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s